החברה הכלכלית גולן

חברת הבת של המועצה האזורית גולן

החברה הכלכלית גולן שותפה לביצוע היעדים שהוגדרו על ידי המועצה
ופועלת בתחומי חיים רבים, למען רווחת התושבים ופיתוח הגולן.

שירותים לתושב
תחומי פעילות

בימים הקרובים יפורסם מכרז ע"י הרשות למקרקעי ישראל, לשיווק שישה מגרשים בפארק תעשייה גולן – בני יהודה.
פרטים מלאים יפורטו בחוברת המכרז, כשתפורסם באתר רמ"י. זאת בנוסף לפרסומים מקומיים של מועצה אזורית גולן והחברה הכלכלית ליישובי הגולן.
במידת הצורך, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל hcl-asakim@megolan.org.il לעופר הבר מנהל פארק התעשייה גולן בני יהודה.

בקרוב מכרז רמ"י לאזור תעשייה גולן – בני יהודה

חזון החברה הכלכלית

להיות הגוף המוביל את
הפיתוח הכלכלי בגולן,
תוך יצירת מקורות הכנסה לרשות,
שיאפשרו לה עצמאות כלכלית.

להיות גוף מוביל
בפיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה,
לרווחת תושבי האזור.

לשמש כזרוע ביצועית של המועצה האזורית,
לשיפור איכות החיים של התושבים,
תוך הקשבה לצרכיהם.

לבצע כל אלו, תוך שמירה מתמשכת
על האיזון שבין צרכי הפיתוח, לבין
שימור האופי המיוחד של המרחב בגולן.

פרויקטים

בריכות ציבוריות

האבזלת

מבני ציבור ושצ"פים

שילוט הגולן

שביל הגולן

תשתיות למגורים

מתחם עסקי וואסט

סיב אופטי

הדרך הרומית

פארק הירדן

פארק הירדן

מנחת פיק

עין קשתות

"אף פעם אל תוותרו על חלום בגלל שייקח זמן להגשים אותו, הזמן בכל מקרה יעבור"

(ארל נייטינגייל)

מובילים צמיחה ביחד. נשמח לשמוע מכם