החברה הכלכלית גולן

חברת הבת של המועצה האזורית גולן

החברה הכלכלית גולן שותפה לביצוע היעדים שהוגדרו על ידי המועצה
ופועלת בתחומי חיים רבים, למען רווחת התושבים ופיתוח הגולן.

עדכונים וחדשות
שירותים לתושב
תחומי פעילות

חזון החברה הכלכלית

להיות הגוף המוביל את
הפיתוח הכלכלי בגולן,
תוך יצירת מקורות הכנסה לרשות,
שיאפשרו לה עצמאות כלכלית.

להיות גוף מוביל
בפיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה,
לרווחת תושבי האזור.

לשמש כזרוע ביצועית של המועצה האזורית,
לשיפור איכות החיים של התושבים,
תוך הקשבה לצרכיהם.

לבצע כל אלו, תוך שמירה מתמשכת
על האיזון שבין צרכי הפיתוח, לבין
שימור האופי המיוחד של המרחב בגולן.

פרויקטים

עמדות טעינה חשמליות

רשת hubazelet

גולניות במיצר

גולניות

בריכות ציבוריות

Hubazelet בני יהודה

מבני ציבור ושצ"פים

שילוט הגולן

שביל הגולן

תשתיות למגורים

Hubazelet וואסט

סיב אופטי

אתר הטמנה הדרך הרומית

אתר הטמנה הדרך הרומית

פארק הירדן

פארק הירדן

מנחת פיק

עין קשתות

"אף פעם אל תוותרו על חלום בגלל שייקח זמן להגשים אותו, הזמן בכל מקרה יעבור"

(ארל נייטינגייל)

מובילים צמיחה ביחד. נשמח לשמוע מכם