האגפים שלנו

החברה הכלכלית גולן שותפה לביצוע היעדים שהוגדרו על ידי המועצה
ופועלת בתחומי חיים רבים, למען רווחת התושבים ופיתוח הגולן.

תיירות
תחבורה ציבורית
פיתוח כלכלי
בינוי ותשתיות
תפעול ורכש