אגף בינוי ותשתיות

אגף בינוי ותשתיות בחכ"ל פועל בצמוד לאגף הנדסה ותכנון במועצה האזורית ועוסק בביצוע תשתיות ומבני ציבור ברחבי הגולן.

תחומי פעילות האגף

בניית מבני ציבור

פיתוח תשתיות לאזורי תעסוקה

פיתוח תשתיות להרחבות בישובים

גולניות

מבנים ברמה גבוהה למגורים זמניים המשמשים מחסניות קליטה

פיתוח שטחים ציבוריים

בעלי תפקידים

אריאל גליקמן
מנהל אגף בינוי ותשתיות
hcl-inf@megolan.org.il
04-6851015
סגן מנהל אגף פיקוח ותשתיות
hcl-sinf@megolan.org.il
ליאת סעדה
מנהלת תיקי משתכנים
hcl-mnf@megolan.org.il
04-6851017 / 054-5734373
מיקי ברקוביץ'
משווק
054-4521998