אגף בינוי ותשתיות

אגף בינוי ותשתיות פועל בצמוד לאגף הנדסה ותכנון במועצה האזורית ועוסק בפיתוח תשתיות למגורים, שטחים פתוחים והקמת מבני ציבור ברחבי הגולן.

תחומי פעילות האגף

בניית מבני ציבור ושצפ"ים

תשתיות לאזורי תעסוקה

תשתיות למגורים בישובים

פרויקט הגולניות

הנחת מבנים למגורים זמניים המשמשים "מחסניות קליטה" ופיתוח התשתיות

פיתוח שטחים פתוחים

בעלי תפקידים

אריאל גליקמן
מנהל אגף בינוי ותשתיות
hcl-inf@megolan.org.il
04-6851015 / 052-9457194
יוסף דינר
סגן מנהל אגף פיקוח ותשתיות
hcl-sinf@megolan.org.il
04-6851009 / 052-3776306
אודליה רוט
מזכירת האגף
hcl-oinf@megolan.org.il
04-6851024
ליאת סעדה
רכזת משתכנים
hcl-mnf@megolan.org.il
04-6851017 / 054-5734373
דבורי באבד
רכזת משתכנים
hcl-m-inf@megolan.org.il
04-6851017 / 050-2235680
מיקי ברקוביץ'
משווק
054-4521998