פותחים עונה!
ז' בסיוון, 6/6/22

בבריכות חיספין ובני יהודה

5% הנחה – 

על כל סוגי המנויים לנרשמים עד 5/6/22

*מנוי מאפשר כניסה לשתי הבריכות.

הרשמה לבני יהודההרשמה לחיספין

חיספין לוח זמנים

עונת הרחצה 23/9 – 6/6

יוני | ספטמבר

יום ו'

נשים 8:00-12:00
גברים 13:00-17:00

בספטמבר עד 16:30

יום ה'

גברים שחיינים 7:00-9:00
נשים שחייניות 15:00-16:00
נשים 16:00-19:00

יום ד'

נשים שחייניות 7:30-9:00
גברים 16:00-19:00

יום ג'

גברים שחיינים 7:00-9:00
נשים שחייניות 15:00-18:00
נשים 18:00-19:00

יום ב'

נשים שחייניות 7:30-9:00
גברים 16:00-19:00

יום א'

גברים שחיינים 7:00-9:00
נשים שחייניות 15:00-16:00
נשים 16:00-19:00

יולי | אוגוסט

סגור בתשעת הימים

יום ו'

נשים 8:00-12:00
גברים 13:00-17:00

יום ה'

גברים שחיינים 7:00-8:30
גברים 8:30-13:00
נשים שחייניות 15:00-16:00
נשים 16:00-19:00

יום ד'

נשים שחייניות 7:30-8:30
נשים 8:30-13:00
גברים 15:00-18:00
גברים שחיינים 18:00-19:00

יום ג'

גברים שחיינים 7:00-8:30
גברים 8:30-13:00
נשים 15:00-18:00
נשים שחייניות 18:00-19:00

יום ב'

נשים שחייניות 7:30-8:30
נשים 8:30-13:00
גברים 15:00-18:00
גברים שחיינים 18:00-19:00

יום א'

גברים שחיינים 7:00-8:30
גברים 8:30-13:00
נשים שחייניות 15:00-16:00
נשים 16:00-19:00

הרשמה לחיספיןהורדת לוח זמנים חיספין

בני יהודה לוח זמנים

עונת הרחצה 23/9 – 6/6

יוני | ספטמבר

ימי שבת

10:00-17:00

ימי ו'

שחיינים 6:00-8:00
11:00-17:00

ימי א' – ה'

שחיינים 6:00-8:00
15:00-19:00

יולי | אוגוסט

ימי שבת

10:00-17:00

ימי ו'

שחיינים 6:00-8:00
11:00-17:00

ימי ב' – ה'

שחיינים 6:00-8:00
10:00-19:00

ימי א'

שחיינים 6:00-8:00
15:00-19:00

הרשמה לבני יהודההורדת לוח זמנים בני יהודה
מנוי 2022 מחיר הנחה עד 5/6/22
מנוי משפחתי (ילדים עד גיל 18) 1250 1187
מנוי זוגי 975 926
מנוי זוגי אזרח ותיק 875 831
מנוי יחיד מבוגר 635 603
מנוי יחיד ילד מעל גיל 8/ חייל /אזרח ותיק / סטודנט 520 494
חד פעמי (מבוגר) 45
חד פעמי (ילד מגיל שנתיים )/ אזרח ותיק (בהצגת תעודה) 35
חייל/ שרות לאומי /סטודנט / קבוצה תושב הגולן 35
פנקס כרטיסים לתושבי הגולן – 12 כרטיסים במחיר של 10 לעונת 2022 350
פנקס כרטיסים למבקרי חוץ – 12 כרטיסים במחיר של 10 לעונת 2022 450
לפניות לגבי קבוצות מאורגנות, ימי כיף ואירועים

נשמח לענות על שאלות במייל
sp-hispin@megolan.org.il

מענה טלפוני: 04-6600042
מיום 6.6.22 בשעות הפעילות

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את שעות הפתיחה, המחירים וסוגי המנויים בהתאם לתקנון הבריכה