הדרך הרומית

אתר פסולת גושית

אתר הדרך הרומית הינו אתר הטמנה לפסולת גושית (יבשה) ופסולת בניין. מטרתו היא להסדיר הטמנה של פסולת יבשה ולחסוך עלויות שינוע יקרות לאתרים מרוחקים. האתר יאפשר מיחזור, גריסה והטמנה של פסולת. באתר ישנם 6 תאי הטמנה שפותחו ויוסדרו ברמה הגבוהה ביותר. האתר נמצא כקילומטר מזרחית לחוות הלולים בסמוך לצמת דליות ומאושר להפעלה עד סוף 2029. החכ"ל אחראית על בנייתו והפעלתו לאורך התקופה.
המשתמשת העיקרית הינה מועצה אזורית גולן. בהסכם ההפעלה שהחל בשנת 2021, גם שאר הרשויות בגולן וחלק מהרשויות המזרחיות באשכול יוכלו ליהנות משדרוג וייעול התשתית. האתר צפוי להתחיל לעבוד ברבעון האחרון של 2021 ויפעל תחת אגף תפעול ורכש בחכ"ל.

כמה מילים
על הפרוייקט