מבני ציבור ושצ"פים

 

אגף בינוי ותשתיות עובד בצמוד לאגף הנדסה במועצה ואמון, בין היתר, על הקמת מבני ציבור וכן ביצוע תשתיות בשטחים ציבוריים (שצ"פים)

כמה מילים
על הפרוייקט