תשתיות למגורים

אגף בינוי ותשתיות עובד בצמוד לאגף הנדסה במועצה ואמון, בין היתר, על ביצוע עבודות פיתוח תשתיות להרחבות ביישובי הגולן בהם יש תהליכי התרחבות וקליטה. בחלק מהישובים מונחות "גולניות" – מבנים זמניים ברמה גבוהה המשמשים מגורים זמניים למשפחות הבונות את ביתן ביישוב.

כמה מילים
על הפרוייקט