בריכות ציבוריות

חכ"ל גולן מנהלת ומתחזקת מבני ציבור ברחבי הגולן, ביניהם גם בריכות ציבוריות בחיספין ובבני יהודה. מידי שנה, עם פתיחת עונת הרחצה, מוצעים מגוון אפשרויות לרכישת מינוי, כרטיסיה או כניסה בודדת.
רכישת מינוי מאפשרת כניסה לשתי הבריכות.

עונת הרחצה לקיץ 2022 נפתחת בתאריך
ז' בסיוון, 6/6/22

לכל הפרטים

כמה מילים
על הפרוייקט