בריכות ציבוריות

חכ"ל גולן מנהלת ומתחזקת מבני ציבור ברחבי הגולן, ביניהם גם בריכות ציבוריות בישובים חיספין ובני יהודה. ניהול ותפעול הבריכות, תחת אגף תפעול ורכש.
מידי שנה, עם פתיחת עונת הרחצה, מוצע מגוון אפשרויות לרכישת מינויים, כרטיסיה או כניסה בודדת.
רכישת מינוי מאפשרת כניסה לשתי הבריכות.

לפרטים על עונת הרחצה ורכישת מנויים

כמה מילים
על הפרוייקט